+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Hvordan kan du se intelligensen i hverdagen?

Hvordan kan du forskelle i IQ’en – hos dine kolleger, venner og dig selv? Her er tre overordnede områder, hvor du kan iagttage forskellene:

 • I personligheden
 • På jobbet
 • Socialt

Følgende er baseret på mit professionelle arbejde med personlig udvikling for de 10 % bedst begavede siden 2012 og prøvesamtaler med flere hundrede personer. Med forbehold for, at dem, der henvender sig til mig, ikke nødvendigvis er repræsentative for alle med en høj IQ, da de netop gør det, fordi de har nogle udfordringer professionelt og/eller privat.

De begavede er her de øverste 10 %, som både er de højtbegavede – øverste 2 % – og de velbegavede – øverste 3-10 %.

Læs også: Jamen, intelligens er jo mange ting

 

Sådan kan du se intelligensen i personligheden

I personlighedstesten PTP består normgruppen af 3000 tilfældige ledere og funktionærer i alderen 20-65 år, og ud fra deres scores er de 33 adfærdstræk normalfordelt, så flertallet scorer omkring 50 på en skala fra 0-100. De 10 % bedst begavede, jeg i årenes løb har testet, bruger imidlertid hele skalaen, og kun på ca. 1/3 af de 33 træk ligger de omkring 50.

I praksis betyder det, at de begavedes adfærd og personlighed er markant anderledes end hos flertallet.

Du kan typisk se forskelle i personligheden hos de begavede på følgende områder:

 • Lavere score på personlig bearbejdning – de bruger længere tid på at bearbejde, analysere, forstå og reflektere over dagens hændelser
 • Lavere score på positiv bedømmelse og udtrykt positivitet – de forholder sig mere kritisk og stillingtagende til deres omverden
 • Lavere score på optimisme – de fokuserer tit på det, der kan gå galt og før har gjort det
 • Højere score på tempo – de har generelt et højere tempo i deres tanker, tale og handlinger, så de kan også nemt miste tålmodigheden og komme til at kede sig
 • Højere score på visioner – de kan se flere løsninger, muligheder og idéer til forbedringer.

På øvrige personlighedstræk scorer de som regel meget højere eller meget lavere:

 • Risikovillighed – de er meget mere forsigtige eller tager mange flere chancer
 • Ansvarstagen – de påtager sig meget mere ansvar for alt muligt, eller de har fuldstændigt opgivet at påvirke noget
 • Hensyntagen – de tager ekstremt mange hensyn til andre, eller de fokuserer enøjet på det mest nødvendige for virksomheden eller dem selv
 • Planlægning, detaljer og ordenssans – de kan være meget enten eller.

Så du kan tit se intelligensen som en mere markant personlighed – de begavede skiller sig simpelthen ud fra gennemsnittet af befolkningen på flere måder, der ikke er direkte relateret til en høj IQ.

Men nej, bare fordi de er begavede, har de altså ikke en eller anden diagnose eller mindre empati. De er bare ikke som flertallet.

Læs også: Ubevidst begavet og ubevidst anderledes

 

Sådan kan du se intelligensen på jobbet

Arbejdsmarkedet er et område, hvor intelligensen kommer aktivt i spil i hverdagen. Nogle gange er det tydeligt for enhver, andre gange mere usynligt, fordi de begavede – nok især kvinderne – er blevet gode til at underspille sig selv og holde lav profil.

En højere IQ bliver tydelig i opgaveløsningen, hvor de begavede skiller sig ud ved at:

 • At løse flere opgaver hurtigere
 • At kunne gennemskue og overskue større kompleksitet
 • At koble til flere og andre sammenhænge
 • Hurtigere at kunne lære nyt og sætte sig ind en nye områder

I samarbejdet vil de førnævnte markante personlighedstræk også skinne igennem, så de begavede kolleger kan opleves som kritiske og lidt besværlige. Husk, at de mener det godt og bare ønsker virksomheden det bedste. Og når de nu kan se, hvordan noget kan gøres bedre og smartere, så er det svært for dem at holde det for dem selv.

Dertil kommer, at de begavede ikke altid er lige nemme at forstå, fordi de taler hurtigt, har et stort ordforråd og hurtigere når frem til konklusionen, så de kan være svære at følge.

Læs også:
Hvad gør du, når du er hurtigere end kollegerne?
4 grunde til at begavede ikke gør karriere
Belastende begavet og lidt besværlig at arbejde sammen med
Belastende begavet: Hvorfor forstår de ikke, hvad jeg siger?

 

Sådan ser du intelligensen socialt

I forhold til sociale sammenhænge skiller de begavede sig ofte ud på flere måder. Det mange selv giver udtryk for er:

Jeg dur ikke til smalltalk!

Det er især i frokostpausen og i vilkårlige sociale sammenhænge, de begavede falder udenfor og tier stille. Eller måske byder de ind med en kommentar, som virker helt skæv og får de andre til at tie eller skifte emne. De begavede sender ligesom på en anden frekvenser og kan have svært ved at ramme den, de fleste sender på.

Kommunikationen er altså lidt ømtålelig. Begge veje.

Humoren kan også være meget anderledes: Sort, sarkastisk eller totalt skæv. Så de har svært ved at se det sjove i det, flertallet griner ad, mens de kan få tårer i øjnene af grin over noget, ingen andre kan se det morsomme i. Det er mildest talt også med til at få dem til at fremstå anderledes og lidt aparte.

Og ja, de har altså nogle andre interesser end de fleste. Mange af dem kommer til at virke nørdede, fordi de dyrker et eller andet nicheområde eller en speciel hobby. Hvilket de begavede ydermere gør med stor ildhu, lys i øjnene og smittende entusiasme. Det kan være en 3D-printer (som de selvfølgelig selv har samlet), frivilligt spejderarbejde, bjergbestigning, indie-musik, gamle kultfilm, brætspil eller noget andet, som ikke rigtigt fænger hos kollegerne. Det er til gengæld her – når de dyrker deres særlige interesser – at de kan være heldige at møde ligesindede og blive en del af et socialt fællesskab, og det føles fantastisk, fordi de indeni går og gemmer på en følelse af eksistentiel ensomhed.

 

Læs også:

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading