+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Normalfordeling for IQ

Er du mere intelligent end de fleste?

Går du rundt og har en mistanke om, at du måske er bedre begavet end de fleste? Men du ved det ikke, for du har ikke fået testet din IQ. Måske er du lidt usikker på, hvad testen vil vise?

Hvis du er velbegavet (øverste 3-10 %) eller højtbegavet (øverste 2 %) er der typisk to muligheder:

Enten har du på et tidspunkt taget en IQ-test i forbindelse med rekruttering eller til session, og ved godt, at du ligger over gennemsnittet.

Eller også bilder du dig selv ind, at du bare er ligesom de fleste. For du er i hvert fald ikke særlig intelligent. Tværtimod kan du have oplevelser, hvor du føler dig dum.

Den tredje mulighed er, at du selv oplever, at du mere intelligent end dine kolleger. Så har du sandsynligvis en IQ i den øvre ende af normalområdet, men du er ikke nødvendigvis mellem de 10 % bedst begavede. Det skal du kun være glad for, fordi det giver dig bedre mulighed for at kunne begå dig på videregående studier og gøre karriere på arbejdspladser, hvor den gennemsnitlige IQ er ligesom din. Det er eksempelvis det IQ-niveau, de fleste mellemledere har.

Hvis du er i tvivl, kan du prøve den gratis IQ-test på Illustreret Videnskab. Den er rimeligt retvisende.

Er dit resultat 120 eller mere, er du mellem de 10 % bedst begavede.
Er tallet lavere, kan du selvfølgelig have en dårlig dag, og så kan du prøve den igen om nogle måneder, men det er altså ikke testen, der er noget galt med.
Hvis tallet er 133 eller over, skal du nok vænne dig til tanken om at være højt begavet.

Læs også: 4 forskelle mellem at have høj eller normal IQ

 

10 tegn på, at du er mere begavet, end du tror

Følgende er ikke som sådan bevist. Det er blot de 10 typiske kendetegn, jeg kan se går igen for de begavede, som jeg har mødt og talt med hundredevis af. Både i de ni år jeg har arbejdet med personlig udvikling for målgruppen, men også alle dem, jeg har mødt og arbejdet sammen med, inden jeg selv fandt ud af, hvor jeg lå på skalaen.

10 kendetegn for de 10 % bedst begavede

 1. De er hurtigere end de fleste til at løse opgaverne
 2. De behøver kun at få en forklaring en gang
 3. De keder sig oftere
 4. De har en veludviklet retfærdighedssans
 5. De er lidt for ærlige
 6. De kan være ret utålmodige
 7. De er som regel i øjenhøjde med alle
 8. De spiller ikke spillet
 9. De kan forudse det, der kan gå galt
 10. De taler hurtigt og springer direkte til konklusionen

De 10 kendetegn kan også være gode for ledere at kende, så de kan spotte deres begavede medarbejdere og bruge deres potentiale. I stedet for at blive irriterede på dem.

Læs også: Sådan leder du dine begavede medarbejdere effektivt

 

Ad 1. De er hurtigere end de fleste til at løse opgaverne

Det er et simpelt faktum: Begavede tænker hurtigere og løser oftest også deres opgaver hurtigere end kollegerne. Når de altså først er kommet i gang. I IQ-testen når de flere eller alle 80 opgaver på 30 min.

I personlighedstesten viser det sig for omkring 9 ud af 10 begavede som en høj score på tempo. De arbejder bare hurtigere.

Undtagelsen kan skyldes perfektionisme og/eller impostor-komplekset, der gør, at personen kommer i tvivl om, hvorvidt opgaven nu er løst korrekt og derfor bruger tid på at dobbelttjekke sig selv. Ikke bare to gange, men mange gange. Og så går tempoet ned. Trods den høje IQ.

Læs også: Hvad gør du, når du er hurtigere end dine kolleger?

 

Ad 2. De behøver kun at få en forklaring en gang

Som HR Manager havde jeg fornøjelsen af at ansætte en højtbegavet medarbejder (uden brug af IQ-test) og efter, at hun havde været ansat et stykke tid kom lederen begejstret og fortalte mig:

Jeg behøver kun at forklare tingene én gang. Så har hun forstået det. Og så kan hun lave nogle ting i Excel, som der ikke er andre, der har gjort før!

I intelligenstesten ses det som høj score på logisk opfattelse/forståelse. De fanger simpelthen, hvad du siger – første gang!

Det er så også det, der kan gøre, at de kan miste koncentrationen under lange møder, hvor man bliver ved med at diskutere det samme emne – som de har forstået for længst.

Læs også: Belastende begavet – fri os for lange møder!

 

Ad 3. De keder sig oftere

Man siger, at kloge menneske aldrig keder sig, men det passer ikke. Det forholder sig tværtimod omvendt:

Intelligente mennesker keder sig tit!

Det hænger sammen med, at de i intelligenstesten scorer over gennemsnittet på indlæringsevne, som betyder, at de er hurtigere end de fleste til at tilegne sig ny viden.

Bagsiden er, at de også har et større behov for variation og udfordringer end de fleste. For ellers kommer de til at kede sig.

Læs også: Derfor rammer boreout især de begavede

Ad 4. De har en veludviklet retfærdighedssans

For mange begavede er det i praksis lidt af en underdrivelse. For de har netop en overdreven retfærdighedssans. Et sæt ufravigelige principper og værdier, der styrer deres vurderinger og handlinger. Et krav og en medfølgende forventning om ordentlighed. Som gælder dem selv, men også i høj grad burde gælde alle andre. Hvis de begavede altså kunne bestemme.

Når de begavede kommer og får en jobkonsultation og prøver kompetencekortene, er kortet “Følge principper og værdier” et af de hyppigt valgte. Når jeg spørger til det, følger en opildnet historie om, hvordan de har oplevet, at reglerne netop ikke er blevet fulgt i den virksomhed, de arbejder i.

 

 

Ad 5. De er lidt for ærlige

Det er lidt med ærligheden som med retfærdighedssansen; de begavede kan ikke altid selv tøjle den. Så de kommer til at sige deres ærlige og uforbeholdne mening om det ene eller andet. Og det er altså ikke altid, andre lige er klar til at høre det.

Læs også: 3 grunde til at begavede ikke bliver rige

 

Ad 6. De kan være ret utålmodige

At de begavede kan være utålmodige, hænger sandsynligvis sammen med nogle af de ovennævnte kendetegn: Højt tempo, hurtig indlæring og lav kedsomhedstærskel.

Den kombination kan gøre det rigtigt svært at sidde og vente på, at de andre kommer til sagen. Eller forstå, hvorfor der ikke sker noget, når der nu var enighed om…

Læs også: Belastende begavet: Jeg føler hele tiden, jeg er for meget!

 

Ad 7. De er som regel i øjenhøjde med alle

De fleste begavede er totalt usnobbede. De fokuserer på personen og dialogen. Det betyder, at de kan snakke lige så godt med den øverste direktør som en medarbejder længere nede i firmahierarkiet. Og det burde der ikke være problemer i, men kan kan der alligevel tit være:

 1. Fordi de kommer til at tale med den øverste direktør om noget, de ikke skulle have talt om – ifølge deres egen leder
 2. Fordi de ikke ser op til chefen eller andre – medmindre der er en god grund til til det.

Læs også: 4 grunde til at begavede ikke gør karriere

 

Ad 8. De spiller ikke spillet

De store B’er som Blaming, Backstabbing, Brown nosing og på dansk Bagtalselser er noget, der ligger fjernt for de begavede. Dels fordi det modsiger deres sunde fornuft, at det skulle være nødvendigt, dels er i modstrid med deres retfærdighedssans og dels, fordi de helt grundlæggende tror på ærligt arbejde.

Så de kan være politisk naive og have svært ved at forstå andres egoistiske motiver. De arbejder selv for virksomhedens og det fælles bedste, og det kan gøre dem blinde for personlige agendaer og magtspil.

Læs mere og deltag i undersøgelse: Har du været udsat for løgne, bagtalelser og backstabbing? 

 

Ad 9. De kan forudse det, der kan gå galt

Når man nu kan se, at bussen er på vej til at køre ud over skrænten, er man så ikke forpligtet til at fortælle sin leder om det? Det mener de begavede, at man er. Problemet er så desværre, at lederen (og andre) hverken kan se det eller har lyst til at høre om det. De andre vil helst fortsætte ufortrødent videre.

Når så bussen er kørt ud over skrænten og alt er gået galt – præcist som forudset. Så får den begavede skylden. For han/hun skulle jo have gjort noget for at forhindre det! Uanset om det var inden for personens ansvarsområde eller ej.

Og det kan være lettere at fyre en begavet medarbejder, end det kan være at indrømme og selv påtage sig ansvaret for, at noget er gået galt.

Læs også: Belastende begavet og lidt besværlig at arbejde sammen med 

 

Ad 10. De taler hurtigt og springer direkte til konklusionen

Efter at have talt med flere hundreder begavede i telefonen, kan jeg høre, når der er en høj IQ. Begavede taler simpelthen hurtigere. Fordi de tænker hurtigere.

Problemet er ofte, at de springer direkte fra A til Z – uden mellemregninger – og så taber de deres kolleger. Fordi de andre lige har brug for at drøfte F, forstå K og blive enige om P. Det er heller ikke sikkert, at de andre synes, at man skal hen til Z.

Det kan gøre de begavede frustrerede, men det kan også få dem til at føle sig dumme.

Læs også: Ubevidst begavet: Derfor føler du dig dum

 

Læs eventuelt også:

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading